Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce na lata 2022-2030

 

Ankieta w celu opracowania „Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce na lata 2022-2030.”

Ankieta będzie dostępna do 06.12.2022 r.

 

Szanowni Państwo,

w związku z podjęciem prac nad „Strategią Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce na lata 2022-2030”, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta skierowana jest do mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce.*

*W skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego wchodzi 6 gmin: Gmina Siedlce, Gmina Zbuczyn, Gmina Mokobody, Gmina Kotuń, Gmina Wiśniew i Miasto Siedlce.

Badanie przeprowadzamy na zlecenie Gminy Miasta Siedlce. Jest to jeden z etapów pracy nad opracowaniem „Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce na lata 2022-2030” będącym częścią „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce na lata 2022-2030”.

Głównym celem ankiety jest zidentyfikowanie problemów i potencjałów rozwojowych w celu takiej ich zmiany, która przyniesie wzrost poziomu życia i zaspokojenia potrzeb społecznych. Wyniki ankiety po ich statystycznym opracowaniu zastaną zaprezentowane w formie raportu będącego częścią opracowania.

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą prezentowane w formie zbiorczej. Państwa opinia jest szczególnie ważna dla prawidłowego określenia celów i zadań rozwojowych dla obszaru objętego opracowaniem. Wypełnienie ankiety trwa około 5-10 minut.

Dziękujemy za poświęcony czas.