Przepraszamy, ale to badanie się zakończyło i nie jest już dostępne.

W momencie udostępnienia wstępnej wersji Strategii Elektromobilności będzie dostępny również formularz dający możliwość zgłaszania ewentualnych uwag do dokumentu